Brandlarmsanläggningar

Brandlarms- anläggningar

Leverans och revisionsbesiktning krävs för brandlarmsanläggning som:

* Utgör myndighetskrav.

* Den ger rabatt på försäkringspremien.

* Larmöverföring till räddningstjänsten (SOSAB) kräver årliga besiktningar.

* Företagens brandpolicy kan kräva besiktning även som frivillig anläggning.

* Utrymningslarm

Enligt Regler för automatisk brandlarmanläggning (SBF 110:8) ska leveransbesiktning göras i samband med idrifttagande, därefter ska revisionsbesiktning av anläggningen göras årligen med max 15 månaders mellanrum.

Observera att vissa anläggarfirmors årliga service (revision) inte ersätter myndigheternas krav på leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm enligt SBF 110.

I många fall finns det ett utrymningslarm eller inbrottslarm som helt eller delvis är ihopbyggt med brandlarmet. Därtill kan det finnas styrningar som skall funktionsprovas av tex: Hissar, brandspjäll, fläktar, rökluckor och branddörrar. Det är mycket viktigt att samordnad avprovning sker av de olika styrningarna och funktionerna för att garantera funktionen.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!