Energimätmätningar

Energi- mätmätningar

Att mäta är att veta!

Genom att mäta förbrukningen av media eller lagrad energi kan sedan besparingsförslag tas fram.

Vi utför nästan alla sorters mätning. Elförbrukningar till fastigheterna loggas under en bestämd tid. Därefter kan el-abonnemangen ses över eller annan felsökning utföras. Energimätningar bör alltid genomföras inför montering av solceller eller mätinsamlingssystem till lägenheter.

Temperatur i lokaler eller i ventilationskanaler loggas för finjustering eller felsökning, sänker du temperaturen en grad spar ni cirka 5% i energikostnader baserat på rumstemperaturen.

Belysning mäts hur länge det är tänt i korridorer samt när behovet finns av lyse via rörelsevakter.

Mätningen ger sedan underlag till att skapa en payoff eller en LCC-kalkyl.

Termografering är ett annat bra hjälpmedel till att ta fram felaktigheter i anläggningar. Även avloppsrör och läckor av vatten samt trasiga solceller kan identifieras via termografering. (Se rubrik termografering) 

Jordtag skall normalt mätas minst var 8 år. Dessa jordtag finns i alla objekt som har åskskydd och även andra ställen där ställverk och reservkraft finns installerade.

Vagabonderande strömmar samt magnetfält är ett stort problem som normalt inte kan upptäckas utan mätning. Dessa strömmar orsakar galvaniska strömmar i metallrör som äter upp metall och kan i sin tur orsaka översvämning eller bränder eller elolycksfall förutom magnetfält som skadar personer i dess omgivning.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!