Entreprenadbesiktningar

Entreprenad- besiktningar

Besiktningsakuten utför entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABS09 enligt ABK 09.

Vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners. kompletta besiktningsgrupper anpassade till aktuella projekt under ledning av en av SP SITAC-certifierad besiktningsman.

Våra besiktningsmän fortbildas kontinuerligt för att svara mot marknadens teknikutveckling och nya regelverk.

Detta inbegriper alla sorters entreprenadbesiktningar: Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Vi har ett brett kunnande med många kontakter inom entreprenadbesiktning av: Sprinkler, Brandlarm, släcksystem, EL, Styr, OVK, Hissar, Bygg, Mark, VVS (Rör och ventilation) Tak och fasad. Specialkunskap finns inom; Termografering, vagabonderande strömmar, Magnetfält, Energimätningar, jordtagsmätning och mätanalyser.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!