Granskning av handlingar


Granskning av handlingar.I första hand utför vi kortare oberoende granskningar av förfrågningsunderlaget inom en bestämd tidsram. Vårt mål är att reducera”ÄTOR” samt förebygga 50-80% av konsultfelen.


Vårt mål är inte att hitta alla fel då kostnaderna för granskning skulle skena.


I en AB 06 letar vi upp så många synpunkter i förfrågningsunderlaget (FU) och rumsfunktionsprogram (RFP)som det går mot gällande föreskrifter eller andra handlingar. Detta sker samtidigt som beställaren granskar FU innan utskick så synpunkter kan föras samman och revideras innan entreprenörerna får FU.


I en ABT kan handlingarna korsläsas mot förfrågningsunderlag och rumsfunktionsprogram samt vad entreprenören tänker leverera. Detta sker i ett tidigt stadium av entreprenaden.


Synpunkterna levereras sedan i en Exel-lista till beställaren som delger konsulterna eller entreprenören punkterna och motparten får signera samtliga anmärkningar och ta fram åtgärdsförslag om så behövs?


På detta sätt kan antalet ”ÄTOR” och andra missar minskas samt att byggtiden minskar och förhoppningsvis återbetalas granskningen snabbt efter bara någon synpunkt.
Vi hjälper er!


Tele: 070 - 717 99 19

info@besiktningsakuten.se

Besiktningsakuten Sverige AB