Installationssamordnare


Installationssamordnare.Installationssamordnare är den tekniska spindeln i nätet mellan projektledaren, konsulterna, bygg och entreprenörerna.


Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, han leder, granskar och samordnar konsulterna eller installatörernas arbeten så att produktionen fungerar så rationellt och störningsfritt för alla parter.


Han ska studera de traditionella disciplinerna (brand, rör, vent, styr, sprinkler, el, tele, säkerhet mm) ur installationssamordnarens perspektiv.


Det är mycket viktigt att han finns med i ett tidigt stadium från mottagen order genom hela processen till samordnad funktionsprovning och överlämnande av anläggningen efter slutbesiktning.  Kostsamma ombyggnader och kompromisser kan ofta undvikas.


Tele: 070 - 717 99 19

info@besiktningsakuten.se

Besiktningsakuten Sverige AB


Vi hjälper er!