Referenser

Besiktningsakuten Sverige AB


Tele: 070 - 717 99 19

info@besiktningsakuten.se

Vi hjälper er!

Referenser.


Kontakta oss så skickar vi över aktuella CV eller kontaktuppgifter till personer som kan intyga vår kunskap: info@besiktningsakuten.se


Några utvalda objekt som vi arbetat med är:


* SISAB

* Kriminalvården

* Specialfastigheter

* Försvarsfastigheter

* Polisfastigheter

* Sjukhus

* Hotell

* Skolor

* Kontorsfastigheter

* Scania Södertälje

* Stockholms hamnar

* Kapellskärs hamn

* Wallfast

* AMF

* SKB

* Besiktningsman.se

* Nacka Kommun

* Tyresö Kommun

* Bromma flygplats

* Salems kommun

* Täby Kommun

* Vidarekliniken

* Locum

* Kyrkor

* Lantbruk

* Museum

* Återvinningsanläggningar

* Vandrarhem