Revisionsbesikning av sprinklerSprinkler / släcksystem

 


Leverans och revisionsbesiktning krävs för släckanläggning som:


* Utgör myndighetskrav.

* Den ger rabatt på försäkringspremien.

* Larmöverföring till räddningstjänsten (SOSAB) kräver årliga besiktningar.

* Företagens brandpolicy kan kräva besiktning även som frivillig anläggning.


Enligt Regler för automatiska släcksystem ska leveransbesiktningen göras i samband med idrifttagande, därefter ska revisionsbesiktning av anläggningen göras årligen med max 15 månaders mellanrum.


Släcksystemet kan vara av gasform eller sprinkler.


Observera att vissa anläggarfirmors årliga service (revision) inte ersätter myndigheternas krav på leverans- och revisionsbesiktningar enligt


Tele: 070 - 717 99 19

info@besiktningsakuten.se

Besiktningsakuten Sverige AB

Vi hjälper er!