Revisionsbesiktning brandlarm


Brandlarmsanläggningar

 

Leverans och revisionsbesiktning krävs för brandlarmsanläggning som:


* Utgör myndighetskrav.

* Den ger rabatt på försäkringspremien.

* Larmöverföring till räddningstjänsten (SOSAB) kräver årliga besiktningar.

* Företagens brandpolicy kan kräva besiktning även som frivillig anläggning.

* Utrymningslarm


Enligt Regler för automatisk brandlarmanläggning (SBF 110:8) ska leveransbesiktning göras i samband med idrifttagande, därefter ska revisionsbesiktning av anläggningen göras årligen med max 15 månaders mellanrum.


Observera att vissa anläggarfirmors årliga service (revision) inte ersätter myndigheternas krav på leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm enligt SBF 110.


I många fall finns det ett utrymningslarm eller inbrottslarm som helt eller delvis är ihopbyggt med brandlarmet. Därtill kan det finnas styrningar som skall funktionsprovas av tex: Hissar, brandspjäll, fläktar, rökluckor och branddörrar. Det är mycket viktigt att samordnad avprovning sker av de olika styrningarna och funktionerna för att garantera funktionen.


Tele: 070 - 717 99 19

info@besiktningsakuten.se

Besiktningsakuten Sverige AB

Vi hjälper er!