Kontrollbesiktning

Kontroll- besiktning

Detta är en avsyn av en installation eller en hel anläggning

Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav samt att installationen är korrekt utförd.

Oftast utförs en kontrollbesiktning för att ta stickprov på en entreprenör efter färdigställande av ett arbete eller anläggning att denna fungerar enligt avsett sett samt att entreprenören utför sitt arbete korrekt.

Ett grundexempel där det förekommer väldigt mycket brister inom är Drift och underhåll (D&U) samt systematiskt brandskydds-arbete (SBA).

Om kravet finns ska det kontrolleras att det finns hänvisningsarmaturer och nödljus i utrymningskorridorer och trapphus som klarar minst 60 minuters drift, brandtätningar är hela, att jordfelsbrytare avprovas enligt fabrikantens föreskrifter.

Ofta blir entreprenören hemmablind mot vad han har åtagit sig att utföra, vilket kan få förödande effekter vid en brand eller olycka.

Tillsammans med entreprenören och beställaren går vi igenom vilka kontroller som genomförs samt vilka åtgärdsförslag som bör utföras för att få en driftsäker anläggning för att klara myndighetskrav och interna policykrav.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!