Medicinska utrymmen

Medicinska utrymmen

Vi utför besiktningar samt provningar i medicinska utrymmen

Vi utför besiktningar samt provningar i sjukhus och vårdcentraler, mottagningar samt operationssalar med avseende på elsäkerhet i Medicinska utrymmen enligt standard SS4371002 och handbok 450

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!