Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska utföras regelbundet.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant som även ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall:

* Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem var tredje år.

* Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation var tredje år.

* Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation var sjätte år.

* En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Mer om OVK finns här: https://rinfo.boverket.se/OVK/PDF/BFS2011-16-OVK1.pdf

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!