Projektledare

Projektledare

Projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt

I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av installationssamordnare och specialister inom sina respektive områden.

Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!