Samordnad provning

Samordnad provning

Detta är ett prov på en del eller en hel anläggning.

Vid avprovningen kontrolleras det att anläggningen är korrekt utförd samt att alla tilltänkta funktioner är dokumenterade och fungerar.

Ett grundexempel där det förekommer väldigt mycket fusk inom är i en brandlarmsanläggning och dess ”styrningar”. Denna brandlarmsanläggning styr ett antal andra anläggningar som inte hör till själva brandlarmsanläggningen.

Tex: brandspjäll, nödbelysning, ventilationsaggregat, rökluckor, hissar, branddörrar, ringklockor m.fl. Entreprenören som kontrollerar brandlarmet sätter ett kryss att styrningen fungerar i sin kontroll, istället för att skriva upp exakt vilka styrningar han har kontrollerat. Alla styrningar ska provas minst en gång per år.

Samtliga styrningar ska kontrolleras på plats, det räcker inte att kontrollera detta från en driftdator då spjällmotorn kan ha lossnat från spjället eller på annat sätt vara förbikopplat i apparatskåp.

Vid en brandlarmsbesiktning tas oftast ett stickprov på att styrningar fungerar samt kontrollen koncentreras på allt som tillhör själva brandlarmsanläggningen som brandlarmsklockor och larmdon, det som ska styras besiktigas sällan eller aldrig fullt ut då det inte ingår i själva brandlarmsanläggningen.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!