Sprinkler / släcksystem

Sprinkler / släcksystem

Leverans och revisionsbesiktning krävs för släckanläggning som:

* Utgör myndighetskrav.

* Den ger rabatt på försäkringspremien.

* Larmöverföring till räddningstjänsten (SOSAB) kräver årliga besiktningar.

* Företagens brandpolicy kan kräva besiktning även som frivillig anläggning.

Enligt Regler för automatiska släcksystem ska leveransbesiktningen göras i samband med idrifttagande, därefter ska revisionsbesiktning av anläggningen göras årligen med max 15 månaders mellanrum.

Släcksystemet kan vara av gasform eller sprinkler.

Observera att vissa anläggarfirmors årliga service (revision) inte ersätter myndigheternas krav på leverans- och revisionsbesiktningar enligt

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!