Statusbesiktning

Status- besiktning

Statusbesiktning ger indikation på när utbyte eller upprustning av elanläggningen bör ske.

Den förväntade livslängden för anläggningen granskas samt en riskbedömning tas fram i en skala beroende på uppdrag. Det är viktigt att beställaren berättar omfattningen av statusbesiktningen samt vad han önskar få ut av den.

Att det ska redovisas x-antal armaturer i källaren som bör bytas om 5 år till en kostnad av x-kronor. Vilka typer av energimätningar som önskas samt finns det möjlighet att säkra ner el-abonnemangen eller på annat sätt tjäna pengar via LCC-analyser etc.

Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador.

En statusbesiktning kan vara ett frivilligt alternativ till el-revisionsbesiktning alternativt utför en ägare detta vid verksamhetsförändringar, försäljningar eller som förebyggande underhåll för budget.

Vid genomförandet av elrevisionsbesiktningen kontrolleras alla utrymmen som har el i sig. Allt från kulvertar till vindar och tak till vanliga förråd och driftutrymmen. Finns det önskemål av beställaren tas även en drönare med som tar bilder och filmar av tak och svåråtkomliga utrymmen av fastigheten. Tex: åskskyddet i ett kyrktorn (Se rubrik flygfotografering).

Specialkunskap finns inom; Termografering, vagabonderande strömmar, Magnetfält, Energimätningar, jordtagsmätning och mätanalyser.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!