Termografering

Termografering

Termografering används främst för att söka efter varmgång i elektriska installationer.

Med hjälp av förebyggande termografering kan elfel eller elbränder tas om hand redan innan felet utvecklar sig och startar en El-brand.

Även byggnader behöver termograferas för att lokalisera varma eller kalla punkter.

Exempel på användningsområden är att spåra ingjutna rör i väggar och golv.

Energifönster som vänts fel vid montering. Vattenradiatorer som ger dålig effekt eller har luft i systemet. Bristfällig isolering. Fukt i väggar, tak eller golv är ganska lätt att fånga upp med kameran.

Trasiga eller felinställda temperaturgivare kan medföra att en värmeanläggning ligger på året om. Felsökning sker först oftast efter ett par år varför aktuell fastighet förbrukar så mycket energi?

Solcellsanläggningar bör termograferas vid installation samt innan garantitiden gått ut för att lokalisera felaktiga/trasiga moduler.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!