Vagabonderande Strömmar

Vagabonderande Strömmar

Vagabonderande ström är ett begrepp som används vid elektriska anläggningar där delar eller hela returströmmen som ska gå i nollan eller PEN-ledaren följer andra oönskade banor som finns i en fastighet tex: armeringsjärn, koppar eller järnrör i vattenledningssystemet, ventilationskanaler, sprinklerrör, tele och data, brandlarmskablar etc.

Strömmen genar genom hela fastigheten från elcentralen eller apparaten och ut genom fastigheten till transformatorn hos elverket.

Denna ström medför att det kan uppstå varmgångar, glappkontakter, brandfaror, elfaror och magnetfält. Vattenrör börjar läcka samt tele/data/passage/brandlarmsutrustning går oförklarligt sönder?

Det lättaste sättet är att mäta strömmen som försvinner från elrummet och sedan göra en riskanalys av fastigheten.

Ju högre ström desto större problem finns det i fastigheten.

Riskavståndet för 1 ampere är en meter om man bara tänker på magnetfältet. Är det 10 Ampere så ska ingen boende befinna sig inom 10 meter från aktuell kabel eller 0-10 meter från återledaren, beroende på hur många återledare som delar på strömmen.

Är det 2 vattenrör kanske det blir 5 ampere i varje rör. Är det bara 1 vattenrör som är återledare medför det att det i värsta fall kan vara ett riskavstånd på 20 meter om man ska klara av magnetfälten som uppstår.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!